Share this Job
Apply now »

Analyyttisen osaamiskeskuksen päällikkö

Location: 

Kokkola, FI

Business Unit:  Rechargeable Battery Materials

Umicoresta

Ajoneuvojen haitallisten päästöjen vähentäminen. Uuden elämän antaminen käytetylle metallille. Tulevaisuuden autojen kehittäminen. Maailmanlaajuisena materiaali- ja teknologiayrityksenä käytämme asiantuntijaosaamistamme arjen kannalta tärkeiden materiaaliratkaisujen tarjoamiseen. Tavoitteenamme on olla puhtaan liikkumisen ja kierrätyksen selkeä edelläkävijä sekä jatkaa etumatkaamme kestävässä kehityksessä. Olemme saaneet lähestymistavastamme kestävään kehitykseen huomattavan suuren kilpailuedun. Yrityksellämme on kunnianhimoiset tavoitteet. Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä niiden toteuttamiseksi?

RBM-yksiköstä

Liikkuminen on päivittäistä. Umicoren ladattavat akkumateriaalit antavat ihmisille itsenäisyyttä ja myös yhdistävät ihmisiä. Olemme edelläkävijä akkumateriaaleissa, jotka pidentävät sähköajoneuvojen ajomatkaa ja suorituskykyä. Materiaalimme takaavat myös kannettavan elektroniikan akulle pidemmän käyttöiän. Jotta entistä tehokkaampia akkuja voidaan kehittää, emme voi polkea paikoillamme. Meidän on löydettävä uusia tapoja tehdä asioita, löytää uusia ratkaisuja ja kehittää uusia ideoita. Siinä sinua tarvitaan.

Mitä sinä tulisit tekemään?

Hallinnoida projektimaisesti analyysi- ja laboratoriolaittei­den menetelmien kehittämistä ja varmistaa niiden validointi Umicoren eri toimipaikkojen laborato­rioissa. Työskentelet myös työmenetelmien ja laitteiden jatkuvan kehittämisen ja standardoinnin parissa.

Ketä haemme?

Edellytämme:

• kemian FM tai muuta alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa

• sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa

• analyyttistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä

• johtamis- ja perehdytystaitoa

•  epäorgaanisen analytiikan tuntemus katsotaan eduksi

Mitä tarjoamme?

Pyrimme olemaan suunnannäyttäjiä. Ei vain asiakkaillemme, vaan myös työntekijöillemme. Pyrimme luomaan yhteistyöympäristön ja kulttuurin, jossa me kaikki voimme menestyä. Siinä voimme jakaa ideoita, kehittää asiantuntemustamme ja edistää uraamme. Osallistava työkulttuuri tarjoaa kaikille työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta heidän taustastaan. Palkitsemme työpanoksesi kilpailukykyisellä palkalla ja hyvillä henkilöstöeduilla. Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä?

Näin haet

Lisätietoja tehtävästä antaa Domain Manager RBM ACC, dirk.mondelaers@eu.umicore.com.

Tämä tehtävä on avoinna 31.12.2022 saakka, mutta paikka täytetään sopivan ehdokkaan löydyttyä. Hakemukset englannin kielellä.

AKKUMATERIAALIMME VÄHENTÄVÄT LIIKKUMISEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ JA TORJUVAT ILMASTONMUUTOSTA KUVITTELE MITÄ SINÄ VOISIT TEHDÄ?

      

Apply now »