Apply now »

UBM Poland - High Voltage Maintenance Engineer

Location: 

Nysa, PL

Business Unit: 

Miejsce pracy: Radzikowice, woj. Opolskie

 

Umicore

Redukujemy emisję spalin. Nadajemy nowe życie zużytym metalom. Napędzamy samochody przyszłości. Jesteśmy międzynarodową grupą materiałową i technologiczną. Dzięki specjalistycznej wiedzy dostarczamy naszym klientom produkty i rozwiązania, które są niezbędne w ich codziennym życiu. Dokładamy wszelkich starań, aby zdobyć pozycję absolutnego lidera w produkcji materiałów stosowanych w ekologicznym transporcie i recyklingu oraz by przekształcić nasze podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju w jeszcze większą przewagę konkurencyjną. Z ambicjami takimi jak te, wyobraź sobie, co Ty możesz zrobić?

 

Rechargeable Battery Materials

Ciągle się rozwijamy. Materiały Umicore stosowane w bateriach dają ludziom poczucie autonomii i umożliwiają łączność. Jesteśmy pionierem w dziedzinie produkcji materiałów, które zwiększają zasięg i wydajność pojazdów elektrycznych. Nasze materiały zapewniają też dłuższą żywotność bateriom używanym w przenośnych urządzeniach elektronicznych. Chcąc umożliwić naszym klientom produkcję jeszcze bardziej wydajnych baterii, nie możemy stać w miejscu. Ciągle musimy odnajdywać nowe sposoby funkcjonowania, odkrywać nowe rozwiązania i pracować nad nowymi pomysłami. To wszystko czeka na Ciebie w Umicore.

 

Główny cel dla osoby pracującej na tym stanowisku

Podstawowym celem elektryka ds. wysokich napięć jest konserwacja urządzeń elektrycznych pracujących pod wysokim napięciem. Obejmuje to transformatory, linie energetyczne, wyłączniki i inne urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej pomiędzy różnymi punktami zakładu przy napięciach do 110 kV
Wykonywanie zadań z zakresu konserwacji zapobiegawczej (PM), predykcyjnej (PdM) i naprawczej na systemach elektrycznych zgodnie z zaleceniami producentów lub zgodnie z instrukcjami Lidera ds. Elektryki

Elektrycy wysokiego napięcia muszą być dobrze zorientowani w zasadach elektryczności i jej działaniu. Muszą również wiedzieć, jak prawidłowo instalować i konserwować wszystkie rodzaje sprzętu elektrycznego - w tym okablowanie niskiego napięcia, jak również sprzęt wysokiego napięcia

 

Zakres zadań:

 • Nadzór nad urządzeniami i instalacjami elektrycznymi wysokiego napięcia w Zakładzie (Rozdzielnice 110kV i 20 kV, Transformatory 110/20kV i 20/0,4 kV , System SCADA, Parametry pracy jak ciśnienie SF-6, temperatura itp. , System napięcia 120V DC, HVAC)
 • Bieżące sprawdzanie i dokonywanie odczytów zabezpieczeń urządzeń elektrycznych oraz odnotowywanie ich w dokumentacji eksploatacyjnej
 • Monitorowanie sprzętu pod kątem awarii i używanie narzędzi diagnostycznych do identyfikacji problemu
 • Badanie i rozwiązywanie problemów elektrycznych
 • Powiadamianie przełożonego o problemach zidentyfikowanych przy obsłudze i konserwacji systemów elektrycznych
 • Wykonywanie rutynowej konserwacji maszyn w celu zapewnienia ich prawidłowego działania
 • Wdrażanie systemu Electrical Lock-out i Tag-out dla wewnętrznych grup elektrycznych, mechanicznych i komunikacyjnych, jak również na prośbę wykonawców, którzy wykonują prace wymagające wyłączenia elektrycznego
 • Przestrzeganie wszystkich protokołów i procedur bezpieczeństwa
 • Prowadzenie dokładnych rejestrów wszystkich prac konserwacyjnych i naprawczych
 • Wykonywanie napraw systemów elektrycznych wydanych w ramach Operacyjnego Systemu Śledzenia Incydentów w formie zlecenia prac naprawczych zgodnie z poleceniami
 • Kierowanie pracami wykonawców, wykonywanie konserwacji, czynności łączeniowych, instalacji, napraw, wymiany, testowania i rozwiązywania problemów, transformatorów, podstacji, przełączników, wyłączników mocy, rozdzielnic metalowych, studzienek, kabli, przekaźników ochronnych, obwodów pomiarowych, obwodów sterowania i innych urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w dystrybucji energii elektrycznej do poziomu napięcia 110kV
 • Współpraca z wykonawcami podczas działań konserwacyjnych i projektów budowlanych w celu zapewnienia, że prace elektryczne spełniają wymagania kodeksu
 • Naprawa problemów elektrycznych w istniejących systemach okablowania, w tym naprawa uszkodzonej izolacji na przewodach lub odłączanie i ponowne podłączanie bezpieczników lub wyłączników w wyłącznikach automatycznych
 • Wykonywanie połączeń ruchowych w systemach zasilania

 

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne: mechatronika, elektronika, elektryka lub pokrewne. Stopień naukowy inżyniera lub równoważny w pokrewnej dyscyplinie będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w zakresie utrzymania ruchu w średnich i dużych zakładach
 • Świadectwo kwalifikacji elektrycznych SEP E1; SEP D1 do 110 kV 
 • Praktyczna znajomość systemów elektrycznych / automatyki i sterowania
 • Znajomość czytania schematów elektrycznych, rozumienie przepisów elektrycznych i umiejętność identyfikacji zagrożeń elektrycznych
 • Silne umiejętności komunikacyjne i organizacyjne

 

Oferta:

 • Wynagrodzenie + bonus roczny
 • Możliwość realizowania projektów w pierwszej fabryce produkującej materiały katodowe w Europie
 • Uczestnictwo w projekcie Greenfield
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracownicze plany emerytalne
 • Elastyczny czas pracy
 • Darmowe posiłki
 • Umowa na czas nieokreślony po okresie próbnym

Apply now »