Manager Milieu Site Olen

Solliciteer nu »

Datum: 15 jun. 2024

Plaats: Olen, BE

Bedrijf: Umicore

Over Umicore
Umicore is een wereldspeler in materiaaltechnologie. Een stabiele internationale groep en tegelijkertijd een op en top Belgisch bedrijf met vier vestigingen in ons land. Wij ontwikkelen technologieën en produceren materialen voor hoogwaardige zonnecellen gebruikt in satellieten, herlaadbare batterijen, led-toepassingen, katalysatoren...Via recyclage halen we kostbare metalen uit onder meer laptops en gsm's.

 

Over onze ondersteunende diensten
Een wereldwijde organisatie. Niet alleen de mensen in onze industriële vestigingen en technische centra zijn van vitaal belang voor de groei van Umicore. In al onze ondersteunende functies zorgen we ervoor dat we blijven groeien en evolueren - of het nu is door ervoor te zorgen dat onze beslissingen commercieel haalbaar zijn, door onze reputatie te verbeteren, door nieuwe klantenrelaties op te bouwen of door de juiste mensen te vinden die kunnen voortbouwen op wat we al hebben bereikt. De verscheidenheid van ons werk betekent dat we niet stil kunnen blijven staan. We moeten nieuwe manieren vinden om dingen te doen, nieuwe oplossingen ontdekken en nieuwe ideeën ontwikkelen. En dat is waar jij in beeld komt. 

 

 Wat jij zal doen
Als Manager Milieu ben je het expertisecentrum van de site in Olen voor een aantal specifieke milieuthema's in het bijzonder bodem- en grondwatersanering, waterbeheer incl. afvalwaterzuivering, gevaarlijke stoffen en geluidsaspecten!
Je ontwikkelt, leidt en neemt deel aan (afdelingsoverschrijdende) projecten met als doel processen en/of de werking van de dienst en BU's af te stemmen op wettelijke vereisten en vergunningsvereisten.
Daartoe blijf je voortdurend op de hoogte van wetgevende evoluties en ontwikkelingen op het vlak van milieuthema's en technologie met als doel je kennis te vergroten en de processen van Umicore in dit expertisedomein op topniveau te houden.

Gedetailleerde verantwoordelijkheden :

 • Projectmanagement: organiseren, ontwikkelen en ondersteunen van verbeterprojecten/-processen inclusief opvolgingsactieplan, projectdata, coördineren van interne&externe dienstverleners, trainingssessies...
 • Coördinatie en uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringen inclusief grondwaterbeheer.
  • Tussentijdse rapporten aan OVAM, bodemattesten, opvolging van BSP, enz.
  • Voorbereiden en coördineren van veldwerk (staalname labo's, studiebureaus en UM site managers).
  • Budgetbeheer
 • Strategieën ontwikkelen en implementeren om het afvalwaterbeheer te optimaliseren
  • Robuust kader voor lozingslimieten
  • Circulair waterbeheer en afvalwaterbehandeling
  • Ontwerp van zelfcontroleprogramma voor het monitoren van (afval)waterstromen
 • Follow-up van naleving van veranderende milieu- en energiewetgeving en vergunningen, inclusief het uitzetten van essentiële acties in samenwerking met relevante operations & services
  • Op basis van milieuwetgeving en bestaande richtlijnen onderzoek je de effecten van industriële projecten op milieufactoren zoals water, bodem, lucht, geluid & mensen.
  • Coördineren van en deelnemen aan (afdelingsoverschrijdende) projecten met als doel processen en/of de werking van de dienst en BU's af te stemmen op wettelijke vereisten en vergunningsverplichtingen.
  • Toezicht houden op de naleving van milieu- en vergunningseisen door het uitvoeren van regelmatige controles, audits en inbedrijfstellingen op de werkplekken.
  • Coördinatie van periodieke - interne (OR, CPBW, ...) en externe audits - Milieu- & Energierapporten.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling, implementatie, toepassing en evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten door deel te nemen aan BREF's, (milieu)haalbaarheidsstudies en het geven van training & bewustwording (intern).
 • Milieubeheer van gevaarlijke stoffen
  • Beheer van het dashboard voor gevaarlijke stoffen in samenwerking met Product Stewards.
  • Coördinatie van OVR en veiligheidsstudies die relevant zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
  • Coördinatie en implementatie van het milieupreventieplan voor opslag en transport van chemische stoffen en noodprocedures, bijv. de training van interventieteams, de voorlichting en training van medewerkers, de organisatie van en het toezicht op evacuatieoefeningen, ...
  • Beheer van koelstoffen en gerelateerde broeikasgasemissies
 • Beheer van geluidsimpact(reductie)
  • Opstellen van een beheersplan om geluidshinder te voorkomen en/of te verhelpen.
  • Sturen & beheren van geluidsmodel, periodieke geluidsmetingen en geluidssaneringen.


Naar wie we op zoek zijn

 •  Je behaalde een masterdiploma wetenschappen (milieuwetenschappen, scheikunde, biologie, ...) of gelijkwaardig door ervaring.
 • Aantoonbare ervaring (>5 jaar) met milieuthema's zoals bodemsanering, circulair watergebruik & afvalwaterbeheer, beheer gevaarlijke stoffen (incl. OVR), geluidsbeheersing en vergunningen & milieurapportages in een industriële omgeving.
 • Erkend diploma Milieucoördinator - type A (milieucoördinator A)
 • Goede ervaring met ISO14001 managementsysteem
 • Brede interesse in duurzaamheid
 • Je bent graag op de hoogte van de laatste wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van milieu
 • Autonome werkdrive en goede drive naar probleemoplossingen en resultaten
 • Je hebt een analytische focus
 • Vaardig in Nederlands en Engels

 

Ons aanbod
Om de toekomst vorm te geven, tonen we vandaag al de weg. Als bedrijf én als werkgever. Onze bedrijfscultuur garandeert dat iedereen ideeën kan uitwisselen en expertise opbouwen, ongeacht gender, achtergrond of afkomst. We bouwen aan een inclusieve werkcultuur die gelijke kansen aan alle werknemers biedt, ongeacht hun diverse achtergrond. We bieden een competitief loon en alle voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,...die je mag verwachten van een top employer.

 

ALS WIJ EEN WERELDLEIDER KUNNEN WORDEN IN RECYCLAGE EN SCHONE MOBILITEIT, WAT ZOU JIJ DAN KUNNEN DOEN?
 

Solliciteer nu »